Afrondingsfase

Nadat het baggeren is afgerond volgt de nazorgfase. In de nazorgfase moeten acties worden ondernomen om eventuele ingrepen op de omgeving als gevolg van het baggerwerk te herstellen. Denk hierbij aan het verwerken van de baggerspecie die op de kant is verspreid en het ontmantelen van baggerdepots. Daarnaast wordt in de nazorgfase het baggerproject geëvalueerd en het databeheersysteem bijgewerkt.

Zie onderstaande pagina’s voor meer informatie: