Kwaliteit baggerspecie

Veel baggerspecie is als nuttig product verspreidbaar en toepasbaar. De kwaliteitseisen hiervoor zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Met een milieuhygiënische verklaring kan de kwaliteit van de grond / baggerspecie aangetoond worden. Er zijn meerdere mogelijkheden om te komen tot een milieuhygiënische verklaring. Klik hier voor meer informatie. De meest gebruikelijke voor baggerspecie en waterbodems is het waterbodemonderzoek. De toepassing van baggerspecie moet op grond van het Besluit bodemkwaliteit gemeld worden.

Onder de Omgevingswet blijft dit zo. De kwaliteitseisen voor baggerspecie blijven in het Besluit bodemkwaliteit 2021 staan en zijn identiek aan het huidige recht. De andere eisen aan de toepassing van baggerspecie, waaronder de meldplicht, staan voortaan in het Besluit activiteiten leefomgeving.