Kwalificatie van partijen baggerspecie

De BRL 9335 Grond is onder meer bedoeld voor de kwalificatie en het juist toepassen van grond door grondbanken of in grootschalige projecten. Deze richtlijn en de onderliggende protocollen gaan voornamelijk over management, monsterneming, analyse en toetsing.