Oplevering

De aannemer verwijdert alle tijdelijke voorzieningen in het kader van de uitvoering van de locatie. Van de middelen die achterblijven legt de aannemer vast aan wie eigendom en (onderhouds)verplichtingen worden overgedragen. De opleverdocumentatie bestaat verder uit:

  • weeg- en transportbronnen;
  • revisietekeningen;
  • volledig ingevuld logboek.