Ontwerpfase

Op basis van de opgehaalde gegevens uit de onderzoeksfase, en de eisen en wensen voor het project worden mogelijke oplossingen gezocht. Voor de gekozen oplossing wordt een ontwerp opgesteld, dat in detail wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt in de ontwerpfase een uitvoeringsplan opgesteld. Het ontwerp en bijbehorende contract worden aanbesteed en vervolgens gegund.

Met de onderzoeksgegevens, en de eisen en wensen wordt een ontwerpprofiel opgesteld. In het geval van onderhoudsbaggeren wordt het ontwerpprofiel gebaseerd op het minimale doorstroomprofiel zoals gesteld in de legger. Bij het bepalen van het ontwerpprofiel moeten alle onderzoeksresultaten betrokken worden, zoals geotechnische gegevens, kwaliteit van de bagger en informatie over aanwezige (beschermde) flora en fauna. Vervolgens wordt het te verwijderen volume baggerspecie worden bepaald. Het te verwijderen volume is vaak de belangrijkste kostenbepalende factor van een baggerproject. Duurzaamheidscriteria spelen hierin een steeds belangrijkere rol.

De onderstaande pagina’s geven meer informatie: