Initiatiefase

In de initiatiefase wordt het project op hoofdlijnen gedefinieerd. In deze fase moet onder meer duidelijk worden welke wateren gebaggerd worden en wanneer het werk klaar moet zijn. Ook de andere eisen en wensen, op basis waarvan het project moet worden uitgevoerd, worden vastgesteld.

De onderstaande pagina’s geven meer informatie: