Aanbesteding

In de initiatiefase wordt al nagedacht over de eisen en wensen bij uitvoering van een ingreep in de waterbodem. De opdrachtgever zal in de initiatiefase een beeld vormen over de tijdsduur en start van een baggerwerk, de beschikbare middelen, zoals het budget en benodigde mankracht, en over de kwaliteitseisen waaraan het resultaat moet voldoen. Daarnaast moet in de initiatiefase, of uiterlijk na de onderzoeksfase besloten worden welke wijze van aanbesteden toegepast gaat worden, uitgedrukt in de bouworganisatievorm, de wijze van specificeren van de vraag, de contractvorm en de aanbestedingsprocedure.

De belangrijkste factor bij het maken van de keuze voor de meest geschikte bouworganisatievorm is de mate waarin de opdrachtgever voor het betreffende project oplossingsvrijheid wil geven. Ruwweg kan onderscheid worden gemaakt tussen een traditioneel contract, waarbij alleen de uitvoering van het werk wordt uitbesteed (in de vorm van regiewerk of een RAW-bestek) en een geïntegreerd contract, waarbij zowel de onderzoeksfase, ontwerpfase als uitvoering aan de markt wordt overgelaten (in een engineering & construct contract of design & construct contract, bijvoorbeeld conform UAV- GC). Een belangrijk voordeel van een geïntegreerd contract, ook wel bouwteamsamenwerking genoemd, is dat de opdrachtnemer zijn eigen ontwerp mag realiseren wat uit oogpunt van risicobeheersing meer voor de hand kan liggen. Daarnaast maakt de opdrachtgever meer gebruik van de innovatie van de markt bij complexere projecten. Zie de website van Pianoo voor meer informatie.  Verder moet op het moment van aanbesteden bekend zijn voor welke werkzaamheden in het project erkenning vereist is, dan wel certificering gewenst is, of op basis van een richtlijn of norm uitgevoerd zou moeten worden.

Zie de pagina Ontwerpfase voor meer informatie over de aanbestedingsprocedure.