Kwaliteitsborging

Voor zorgvuldig waterbodembeheer is kennis en ervaring vereist. SIKB heeft daarom verschillende richtlijnen en protocollen opgesteld waarin de uitvoeringskennis is vastgelegd. Voor sommige werkzaamheden zijn deze vrijwillig toe te passen; voor andere activiteiten geldt dat deze alleen door erkende organisaties mogen worden uitgevoerd. Om een erkenning te krijgen moet men zich hiervoor eerst laten certificeren of accrediteren.

Hieronder is een aantal veel voorkomende activiteiten in waterbodembeheer aangegeven, inclusief de SIKB-kwaliteitsrichtlijnen die daarop van toepassing zijn.

Onderzoeksfase:

Uitvoeringsfase:

  • Uitvoering van ingrepen in de waterbodem met verontreinigde baggerspecie: protocol 7003 (erkenning vereist);
  • Milieukundige begeleiding (verificatie en/of processturing) bij de uitvoering van ingrepen in de waterbodem met verontreinigde baggerspecie: protocol 6003 (erkenning afhankelijk van de situatie vereist).

Afrondingsfase:

  • Zandscheiding, rijping en landfarming van baggerspecie (inclusief ontwateren in depot): protocol 7511 (erkenning vereist tot inwerkingtreding van de Omgevingswet);
  • Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie: protocol 7510 (erkenning vereist);
  • Milieuhygiënische keuring en kwalificatie van partijen baggerspecie: protocol protocol 9335-1 en 9335-2 (erkenning vereist).