Welkom op waterbodemwijzer

Fase:

Wat vindt u op deze website?

 

Deze website geeft informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer).  

Per onderwerp is de belangrijkste informatie beschreven en wordt verwezen naar andere bronnen voor meer informatie. 

Bij de informatie-items is bovenin de pagina aangegeven op welke fase in het proces van waterbodembeheer de informatie betrekking heeft. 

De website is bedoeld voor iedereen die met het beheer van waterbodems te maken heeft, zoals opdrachtgevers, adviesbureau’s, aannemers en bevoegd gezag.


In de balk aan de rechterzijde staan nieuwsberichten van SIKB die gerelateerd zijn aan waterbodembeheer. Daaronder worden tweets weergeven op gebied van waterbodems en baggeren.

Hebt u opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze website, laat het weten via info@sikb.nl.  
Website SIKB

Uitgebreide informatie over de inhoud van de kwaliteitseisen is te vinden op de hoofdwebsite van SIKB. Daar kunt u de kwaliteitsrichtlijnen en protocollen, maar ook informatieve brochures kosteloos bestellen en downloaden.