Vibrocorer

Fase:

Karakteristieken:

De Vibrocorer bestaat uit een stalen steekbuis met trilkop die de bodem wordt ingedrukt. Een zuiger zorgt voor het opzuigen van het slib/ bodemmateriaal en de boordiepte is maximaal 5 m. De Vibrocorer is bedienbaar vanaf een vaartuig met ruim werkdek en voldoende hijscapaciteit.

 

Geschikt voor:

De Vibrocorer is toepasbaar in grote diepe wateren (max. 40 m) met stroomsnelheden tot circa 1,20 m/s. Het apparaat is goed bruikbaar bij vast sediment en wateren met zand en klei als bodemtype.