Van Veenbodemhapper

Fase:

Karakteristieken:

Bij het ophalen van deze bodemhapper, vullen de grijpers zich met slib. De happer neemt een geroerd sedimentmonster (max. 0,4 m diep), waardoor een profielbeschrijving onmogelijk is. Bij hoge stroomsnelheden kan de happer verzwaard worden.

 

Geschikt voor:

De Van Veenbodemhapper is toepasbaar bij verschillende stroomsnelheden en waterdieptes (max. 40 m). Het apparaat is alleen geschikt voor bemonstering van de toplaag van waterbodems. Het is niet geschikt voor de bemonstering van grind, zandige of waterige slib bodems.