Valbom

Fase:

Karakteristieken:

De valbom dringt (max. 2 m diep) de waterbodem in door zijn gewicht en de valsnelheid. Door de doorzichtige buis is de gelaagdheid en indringingsdiepte nauwkeurig te bepalen. De Valbom kan worden toegepast t.b.v. fysisch- en chemischonderzoek in de toplagen van de waterbodem.

 

Geschikt voor:

De valbom is bruikbaar in grote diepe wateren (>3 m), bij hoge stroomsnelheden en veel wind. Het apparaat is geschikt voor bemonstering van klei, veen en vast slib. Met uitzondering van zeer slappe slibbodems is bemonstering met minimale verstoring van de gelaagdheid mogelijk.