Uniforme gegevensuitwisseling

Uniforme opslag en uitwisseling van waterbodemgegevens maakt waterbodembeheer eenvoudiger. Daarvoor is het uiteraard van groot belang dat die gegevensuitwisseling betrouwbaar en efficiënt verloopt. SIKB faciliteert het digitaal uitwisselen van (water)bodemgegevens en archeologische gegevens. Klik hier voor meer informatie.