Toepassen van baggerspecie

Er zijn verschillende bestemmingsmogelijkheden voor de vrijgekomen baggerspecie:

  1. (Nat) verspreiden: de specie wordt direct in het oppervlaktewater of op het land gebracht;
  2. Toepassen in werken: de specie wordt (eventueel na ontwatering) toegepast;
  3. Verwerken van baggerspecie: de specie wordt na een bewerking (rijpen, scheiden of immobilisatie) toegepast;
  4. Storten: definitief storten van baggerspecie.

De bestemmingsmogelijkheden staan in volgorde van voorkeur: het verspreiden van baggerspecie (keuze 1) is de voorkeurskeuze en het bergen (keuze 4) wordt gezien als laatste alternatief.

Naast de chemische kwaliteit van de baggerspecie is ook van belang rekening te houden met de aanwezigheid van invasieve exoten en woekeraars, zoals watercrassula en Japanse Duizendknoop. Verspreiding dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.