Taken bevoegd gezag

Op grond van de Waterwet en onderliggende regelgeving zijn Rijkswaterstaat en de waterschappen ‘waterbeheerder’, ofwel bevoegd gezag in de Nederlandse oppervlaktewateren. De waterbeheerders hebben de rol van vergunningverlener en toezichthouder/handhaver. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag in de rijkswateren en de waterschappen in de overige wateren, die regionale wateren worden genoemd. Klik hier voor meer informatie over rijkswateren en regionale wateren.  

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de werkzaamheden van Rijkswaterstaat en op de naleving van de erkenningsregeling