STOWA

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Stowa doet ook onderzoek en deelt nieuwsberichten op het gebied van waterbodembeheer en baggeren. Er worden thema’s behandeld als: (innovatieve) meetmethoden voor waterdiepte en baggerdiepte, de kwaliteit van de waterbodem en baggerslib, de relatie tussen de waterbodemkwaliteit en ecologische processen, circulair baggerbeheer en (gevolgen van) de verwerking en verspreiding van baggerspecie. Meer informatie, rapporten en nieuwsberichten zijn hier te vinden.