Platform Baggernet

Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken. Het platform versterkt het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals. Daartoe worden regelmatig bijeenkomsten, vaak over een specifiek onderwerp binnen het waterbodem- en baggerdomein, georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.