Opleiding veldwerk

Onderzoek van de waterbodem staat of valt bij goed veldwerk. Een solide en brede basis hiervoor biedt de driedaagse SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek. Er wordt achtergrondkennis aangeboden die nodig is voor het uitvoeren van veldwerk. De veldwerkvaardigheden worden getraind en er wordt aandacht geschonken aan communicatievaardigheden. De opleiding is bestemd voor veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren. Ook wie te maken heeft met (de resultaten van) veldwerk voor waterbodemonderzoek, zoals toezichthouders, opdrachtgevers, projectleiders en adviseurs, kunnen baat hebben bij deze opleiding. Ter voorbereiding op de praktijkdagen worden via Bodembreed Academie vijf e-learnings aangeboden. Klik hier voor meer informatie.