Baggervolumebepaling

Het baggervolume is de belangrijkste kostenbepalende factor bij baggerwerken. Werken op basis van goede afspraken is hierbij essentieel, aangezien de wijze van meten grote invloed heeft op het resulterend volume. SIKB heeft daarom de richtlijn 2501 baggervolumebepalingen vastgesteld. Klik hier voor meer informatie over baggervolumebepalingen.

In de onderzoeksfase wordt de hoogteligging van de waterbodem ingemeten, een activiteit die ook wel ‘peilen’ wordt genoemd. Aan de hand van de peilmetingen wordt bepaald hoeveel bagger verwijderd moet worden. De volumepaling is nodig voor het contract (in het geval van conventioneel aanbesteden) en om de kosten van het baggerwerk te bepalen.

Er bestaan diverse handmatige en elektronische technieken voor het peilen. Handmatige metingen vinden plaats met een peilstok of -hengel. Elektronische meettechnieken zijn technieken die aan de hand van geluids- of elektromagnetische golven, of weerstand, laagovergangen meten. Op de pagina’s in dit item zijn de meest gebruikelijke kort beschreven.

In SIKB-richtlijn 2501 wordt verwezen naar de relevante normdocumenten voor het kiezen van de juiste techniek. Op bodemrichtlijn.nl staat de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit met informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer. Daarbij gaat het om voorzieningen gericht op het herstellen, behouden en versterken van de functionele (water)bodemkwaliteit.

Voor het inmeten van de locatie waarop een waterbodemmonster genomen gaat worden, wordt veelal een GPS-apparaat (satellietplaatsbepalingssysteem) gebruikt. Deze techniek is bruikbaar voor het bepalen van de exacte locatie en in sommige gevallen de hoogteligging van de locatie. Binnen deze techniek is sprake van een grote variatie aan technische uitvoeringen met verschillende nauwkeurigheden.