Keur

De keur van het waterschap beschrijft de regels die van toepassing zijn op de rivieren, beken, sloten, andere waterlopen, grondwater en waterkeringen, die in beheer zijn bij het waterschap. De keur is een aanvulling op de regels uit de Waterwet. Daarnaast bevat de keur de verplichtingen voor het onderhoud aan watergangen. Dat zijn zowel de verplichtingen voor het waterschap zelf, als de verplichtingen voor de eigenaren van gronden langs de watergang.