Informatiepunten

www.sikb.nl

  • Actuele versies van SIKB-kwaliteitsrichtlijnen;
  • Algemene en specifieke informatie over het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo, milieuhygiënische verklaringen, stoffenpakket en dergelijke).

www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen

  • Overzicht van erkende bedrijven.

www.stowa.nl

  • Kenniscentrum van de regionale waterbeheerders;
  • Onderzoek naar waterbodembeheer en baggeren;
  • Voorbeelden van thema’s: (innovatieve) meetmethoden voor waterdiepte en baggerdiepte, de kwaliteit van de waterbodem en baggerslib, de relatie tussen de waterbodemkwaliteit en ecologische processen, circulair baggerbeheer en (gevolgen van) de verwerking en verspreiding van baggerspecie.

www.helpdeskwater.nl

  • Informatie over de Waterwet;
  • Informatie over de Handreiking beoordelen waterbodems.

www.bodemrichtlijn.nl

  • Informatie over processen in waterbodembeheer vanuit milieuhygiënisch oogpunt;
  • De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit ontsluit relevante informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer, waarbij de nadruk ligt op milieuhygiënische aspecten en specifiek technieken waarmee de kwaliteit van de waterbodem verbeterd kan worden.