Informatiepunten

Fase:

www.sikb.nl

  • actuele versies van SIKB-kwaliteitsrichtlijnen;
  • algemene en specifieke informatie over het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo, milieuhygiënische verklaringen, stoffenpakket en dergelijke).

 

www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen

  • overzicht van erkende bedrijven

 

www.helpdeskwater.nl

  • informatie over de Waterwet
  • informatie over de Handreiking beoordelen waterbodems

 

www.bodemrichtlijn.nl

  • informatie over processen in waterbodembeheer vanuit milieuhygiënisch oogpunt