Ekman-Birgehapper

Fase:

Karakteristieken:

De Ekman-Birgehapper wordt aan een stang of kabel neergelaten. Hiermee neemt men monsters van de toplaag (tot 20 cm). Een profielbeschrijving is niet mogelijk.

 

Geschikt voor:

De Ekman-Birgehapper is toepasbaar in wateren met diepte tot 5 m (stang) of tot 40 m (kabel). Voor bemonstering van bodems met een slappe bodemstructuur is de Ekman- Birgehapper aan te bevelen. De happer is geschikt voor alle bodemtypes, maar bij gebruik van de  kabelbediening is de happer niet geschikt bij waterig slib (dikte >20 cm).