Delen van onderzoeksgegevens

Ter bevordering van een uniforme uitwisseling van de digitale gegevens die verzameld zijn tijdens het veldwerk is een dataset ontwikkeld en gekoppeld aan protocol 2003 . In de praktijk worden bepaalde basisgegevens altijd uitgewisseld. Denk hierbij aan datum van rapportage, de contactgegevens van de opsteller, gegevens ter identificatie van de locatie en basisgegevens over de verontreinigingssituatie. SIKB heeft deze gegevens bij elkaar gezet in de basis dataset onderzoeksgegevens. De datasets kunnen alleen worden uitgewisseld met behulp van de datastandaard SIKB0101.